AMBAIXADORS

Turisme de Lleida és un organisme autònom de l'Ajuntament de Lleida que des de l'any 1994 s'encarrega de la promoció turística de la ciutat.

Turisme de Lleida impulsa un nou programa de divulgació interactiva adreçat a lleidatans residents fora de la ciutat que vulguin contribuir-ne a la projecció.

El programa Ambaixadors de Lleida té el propòsit de formar una xarxa de persones interessades a canalitzar la promoció turística de la ciutat de Lleida en el seu lloc actual de residència, ja sigui a l'Estat espanyol, Europa o el món.

La ciutat de Lleida vol mantenir llaços d'unió i contacte permanent amb tots els lleidatans. I en particular, vol reforçar els vincles de comunicació i relació amb els lleidatans que viuen fora de la ciutat. A la vegada, anima aquestes persones a col·laborar en la difusió i promoció dels valors de Lleida.

Els ambaixadors de Lleida són persones nascudes a Lleida que viuen fora de la ciutat, però que mai n'han perdut les arrels.

Lleidatans que per motius professionals, acadèmics, familiars o personals han canviat la seva residència.

Són ambaixadors de Lleida els que, a més a més, volen col·laborar a difondre valors com l'amistat, la convivència, la universalitat i la cultura.

La seva estima a Lleida, a la llengua, als valors culturals, al patrimoni artístic, a la història i a la gastronomia són les credencials que els distingeixen.

Turisme de Lleida atorga a les persones que sol·liciten ser ambaixadors de Lleida i compleixen els requisits establerts, una credencial identificativa.

Els ambaixadors tenen un tracte preferencial en la tramesa de comunicacions de promoció turística i ciutadana. Reben informació de tots els esdeveniments, actes, festes, trobades que es duen a terme a la ciutat. També disposen d'altres prerrogatives exclusives.

Els ambaixadors es comprometen a actuar de promotors dels atractius de la ciutat i a desenvolupar el rol de cicerones de Lleida allà on resideixen.

Dades personals
Residència actual
Més informació

Aquestes dades no es destinaran a altres finalitats ni tampoc es facilitaran a terceres parts, d'acord amb els principis de dades de caràcter personal que estableix la Llei orgànica de protecció de dades (Llei 15/1999, de 13 de desembre).

El signatari podrà exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que li atorga la vigent Llei orgànica de protecció de dades (Llei 15/1999, de 13 de desembre) sol·licitant-ho personalment per correu postal, fax o correu electrònic a l'adreça identificant-se ( Turisme de Lleida - C/ Major 31, bis - 25007 Lleida - Telèfon 973 700 319 - Fax 973 700 480).

En el mateix lloc, si ho sol·licita, rebrà informació respecte a les dades subministrades, el seu tractament, responsables d'aquest tractament i tota la informació que respecte aquest tema sol·liciti i que segons la llei en tingui dret.

El signatari autoritza el tractament i la cessió a tercers de les dades contingudes en aquest document amb les finalitats i objectius acordats en aquest document o quan així estigui previst en la legislació vigent.

Partners

Ciutats amb caràcter Moturisme Interreg Poctefa Inno4agro Ciudades Ave Renfe